Κατάσταση της παραγγελίας x
Αποσύνδεση

Συχνές Ερωτήσεις

Βαλβίδες απομόνωσης

Σε περίπτωση ατυχήματος, οι βαλβίδες απομόνωσης σταματάνε τη προμήθεια του καυσίμου. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο έκρηξης ή πυρκαγιάς.

© 1999-2019 elastika-online.gr Μία προσφορά της Delticom OE