Κατάσταση της παραγγελίας x
Αποσύνδεση

Συχνές Ερωτήσεις

Για ποια είδη ελαστικών ισχύει το σήμα της Ε.Ε. περί ελαστικών;

• Κατηγορία C1: Ελαστικά Ι.Χ.
• Κατηγορία C2: Ελαστικά για μεγάλα οχήματα βάσει ECE-R 54 που χαρακτηρίζονται από
α) έναν χαρακτηριστικό αριθμό αντοχής για απλό εξοπλισμό ≤ 121 και
β) ένα σύμβολο για την κατηγορία ταχύτητας ≥ N
• Κατηγορία C3: Ελαστικά φορτηγών βάσει ECE-R 54 που χαρακτηρίζονται από
α) έναν χαρακτηριστικό αριθμό αντοχής για απλό εξοπλισμό ≥ 122 ή
β) έναν χαρακτηριστικό αριθμό αντοχής για απλό εξοπλισμό ≤ 121 και
γ) ένα σύμβολο για την κατηγορία ταχύτητας ≤ M
Στο αυτοκόλλητο, κάτω αριστερά, μπορείτε να δείτε την κατηγοριοποίηση του ελαστικού:

© 1999-2019 elastika-online.gr Μία προσφορά της Delticom OE