Κατάσταση της παραγγελίας x
Αποσύνδεση

211-1983794211-1983794

Χαρακτηριστικά ελαστικού
 1. Κατασκευαστής ελαστικών (Μάρκα)
 2. Τύπος ελαστικού / Χαρακτηριστικό του πέλματος ελαστικού
 3. Φάρδος σε mm εγκάρσιας τομής του ελαστικού
 4. Αναλογία ύψους ελαστικού με το φάρδος ελαστικού σε %
 5. Ακτινωτό ελαστικό
 6. Διάμετρος ζάντας σε ίντζες
 7. Κωδικός αντοχής ελαστικού
 8. Δείκτης ταχυτήτων
 9. Ελαστικό χωρίς μάνικα
 10. Ημερομηνία κατασκευής (XX = εβδομάδα, X = έτος, < = 9. Δεκάδα) (Παιρετέρω πληρωφορίες)
 11. Δείκτης φθοράς (1,6 mm)
 12. Επιπλέον χαρακτηριστικά για ελαστικά με ενιχυμένες αντοχές
 13. Ένδειξη για καταλληλότητα το χειμώνα για χειμερίνα ελαστικά και ελαστικά παντός καιρού.
Reifenbezeichnung

Πηγή: Reifenfibel, 1.Έκδοση 1999, Ελβετία
Copyright by Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Pirelli

Η διάσταση ενός ελαστικού (Πηγή: ADAC)

Ο τεχνικός τύπος των ελαστικών καθορίζετε από την § 36 του Κ.ο.Κ. Έπειτα τα ελαστικά αυτοκινήτων είναι τυποποιημένα με βάση τον ευροπαικό κανονισμό ECE-R 30.Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την επιγραφή του ελαστικού. Εντός αυτών των πληροφοριών συνοψίζονται όλα τα σημαντικά στοιχεία για τον οδηγό αυτοκινήτου. Ο κανονισμός απαιτεί πέρα από αυτό επιπλέον χαρακτηρισμούς όπως επωνημία κατασκευστή (1) και τύπο ελαστικού (2).

Φάρδος ελαστικού (3)

Δηλώνεται σε χιλιοστά (π.χ. 175 mm).Σε κανονικό ελαστικό αυτοκινήτου αρκεί το φάρδος της εγκάρσιας τομής από ονομαστικά 125 mm (π.χ.. 125/80 R 12) εώς περίπου 335 mm (π.χ. 335/30 R 19). Το φάρδος αυξάνεται κατά 10-mm-βήματα. Ειδικά ελαστικά για νέα συστήματα ρόδα-ελαστικού (π.χ. TD-ελαστικά της Dunlop ή TRX- ή TDX-ελαστικά της Michelin) έχουνε διαφορετικά μεγέθη φάρδους σε χιλιοστά. Το φάρδος επεκτείνεται από 160 mm εώς 240 mm. Το πραγματικό φάρδος παρεκκλίνει, λόγω της συνιθισμένης ανοχής κατασκευής, συνήθως από το ονομαστικό ελάχιστα και διαφέρει από κατασκευαστή σε κατασκευαστή για λίγα χιλιοστά. Επίσης εξαρτάται από το φάρδος της ζάντας στην οποία είναι τοποθετημένο το ελαστικό.Η νόρμα των ελαστικών, επιτρέπει την τοποθέτηση των περισσότερων ελαστικών σε ζάντες με διαφορετικό φάρδος. Αυτές οι διαφορές στο φάρδος μπορεί να είναι η αιτία για ορισμένα αυτοκίνητα να ταιριάζουν ελαστικά από συγκεκριμένους κατασκευαστές (δέσμευση μάρκας) ή μονάχα σε συνδιαζμό με συγκεκριμένη ζάντα, μιας και σε αυτήν την περίπτωση μονάχα αυτά τα ελαστικά να είναι ασφαλές για όλες τις χρήσεις. Επίσης η χρήση αλυσίδας μπορεί να δεσμεύεται με συγκεκριμένους κατασκευαστές και συνγκεκριμένο φάρδος στην ζάντα.Θαπρέπει να δωθεί βάση στα χαρτία του αυτοκινήτου και στις οδηγίες χρήσεως.

Αναλογία ύψους-φάρδους / Σειρά ....../50, /60, /70, /80 (4)

Εδώ αναφερόμαστε στην αναλογία από το ύψος προς το φάρδος σε ποσοστό επί τοις εκατό της εγκάρσιας τομής. Το /50 σημαίνει πως το ύψος του ελαστικού ανέρχεται στο μισό του φάρδους του ελαστικού. Όσο μειώνεται αυτή η αναλογία αριθμητικά τόσο ποιό χαμηλό εμφανίζεται το ελαστικό κάτι που συνηθίζεται στα σπόρ αυτοκίνητα (225/45...). Εξαίρεση: Στα ελαστικά των σειρών 80 και 82 ήτανε παλιά ο χαρακτηρισμός ".../80" μη συνηθές και επομένως μπορεί στα χαρτιά του αυτοκινήτου να αναγράφεται το "155 R 13". Στα σημερινά δεδομένα αυτό μεταφράζεται σε "155/80 R 13".

Τρόπος κατασκευής ελαστικού (5)

Το "R" αναφέρεται στα ακτινωτά. Είναι ο πλέον συνιθυσμένος τρόπος κατασκευής με ακτινωτή ταξηνόμιση με κλωστές κάρκας. Εώς την δεκαετία του 60 ήταν το στάνταρ το διαγώνιο ελαστικό. Εάν για ειδικές περιπτώσεις (π.χ. Oldtimer) κατασκευάζονται και σήμερα ακόμα αντί του "R" αναγράφεται ένα "D" ή ακόμα και "-". Υπόδειξη: Επειτρέπεται η τοποθέτηση ελαστικών του ιδίου τρόπου κατασκευής. Ανάμεικτη τοποθέτηση διαγώνια και ακτινωτά ελαστικά στο ίδιο αυτοκίνητο απαγορεύεται βάση § 36 του Κ.ο.Κ.

Διάμετροις ζάντας (6)

Η διάμετρος της ζάντας υπολογίζεται διαγώνια από την μία άκρη της ζάντας στην άλλη άκρη της ζάντας και και το μέγεθος αναφέρεται σε ίντζες ( " ). Τα συνιθυσμένα μεγέθη φτάνουνε από 10 " bis 20 ". Σε ελαστικά TD της Dunlop και επίσης σε TRX-, TDX-ελαστικά ή σε σύστημα PAX της Michelin αναφέρεται η διάμετρος της ζάντας σε χιλιοστά. Οι συνιθυσμένες διαμετρικές διαστάσεις κοιμένονται από 315 mm εώς 440 mm.

Κωδικός αντοχής ελαστικού (Load Index LI) (7)

Κωδικός για το όριο αντοχής βάρους του ελαστικού. Για κάθε LI-αξία, απεικονιζώμενη σε έναν πίνακα, ορίζεται ένα συγκεκριμένο όριο αντοχής με μια καθοριζμένη πίεση αέρος.Π.χ. "85" = 515 kg. Τα τοποθετημένα ελαστικά πρέπει να αντιστοιχούνε τουλάχιστον στο αναφερόμενο στα χαρτιά του αυτοκινήτου LI διότι επιπλέων LI επιτρέπονται. Επιπλέων στοιχεία "Reinforced": (12) Χαρακτηρισμός ελαστικών ιδιαίτερα υψηλής αντοχής βάρους. Καθοριστικός και εδώ είναι ο αναφερόμενος κωδικός LI.
Li    kg
63 = 272 kg
64 = 280 kg
65 = 290 kg
66 = 300 kg
67 = 307 kg
68 = 315 kg
69 = 325 kg
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg
84 = 500 kg
85 = 515 kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
92 = 630 kg
93 = 650 kg
94 = 670 kg
95 = 690 kg
96 = 710 kg
97 = 730 kg
98 = 750 kg
99 = 775 kg
100 = 800 kg
101 = 825 kg
100 = 850 kg
103 = 875 kg
104 = 900 kg
105 = 925 kg
106 = 950 kg
107 = 975 kg
108 = 1000 kg
109 = 1030 kg
110 = 1060 kg
111 = 1090 kg
112 = 1120 kg
113 = 1150 kg
114 = 1180 kg
115 = 1215 kg
116 = 1250 kg
117 = 1285 kg
118 = 1320 kg
119 = 1360 kg
120 = 1400 kg

Σύμβολο ταχύτητας (GSY, επίσης "Speedindex") (8)

Γράμματα που συμβολίζουνε την ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα του ελαστικού. Στα γράμματα αντιστοιχούνε οι παρακάτω κατηγορίες ταχυτήτων (απεικόνιση:GSY για αυτοκίνητα
GSY  km/h
M    130
N    140
P    150
Q    160
R    170
S    180
T    190
U    200
H    210
V    240
W    270
Y    300
ZR    >240

Δεσμός κατεύθυνσης τροχιάς

Επικρατέστερο χαρακτηρισμοί όπως "Rotation", "Drehrichtung", "Direction", με ιδιαίτερο πέλμα στα ελαστικό βρίσκονται σε συνδυασμό με ένα βέλος της κατεύθυνσης. Κατά την τοποθέτης των ελαστικών πρέπει να τιρηθεί η αναφερόμενη κατεύθυνση.

Ελαστικό χωρίς μάνικα (9)

Ελαστικά αυτοκινήτων είναι συνήθως τύποι ελαστικών χςρίς μάνικα.Όχι μόνο είναι περιτό, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, αλλά δεν είναι και επιτρεπτώ.

Ημερομηνία κατασκευής (10)

Συστήματα κωδικοποίησεις: Τα τελευταία 3 ψηφία του λεγ. νούμερο "DOT" αναφέρεται στην ημερομηνία κατασκευής. Οι πρώτες 2 θέσεις αναφέρονται στην εβδομάδα ενώ το τελευταίο ψηφίο στο έτος. Παράδειγμα 409=40. εβδομάδα 1999. Ότι έχουμε να κάνουμε με την δεκαετήα του 90 επισημαίνεται με ένα τρίγωνο, δεξιά από τον τριψήφιο αριθμό. Νέος χαρακτηρισμός από 01.01.2000: τετραψήφια κωδικοποίηση. 0100 = 1. εβδομάδα 2000.

Ένδειξη φθοράς (Treadwear Indicator , "TWI") (11)

Περιφερειακά του ελαστικού αναγράφεται συνεχώς η συντομογραφία "TWI" ή κάποιο άλλο σύμβολο. Εάν ακολουθηθή το βέλος είναι εμφανές πως σε αυτό το πεδίο το πέλμα δεν ισχωρεί σε βάθος.Ο λόγος: Το όριο φθοράς ανέρχεται στο 1,6 mm του πέλαμτος διότι σε αυτό το σημείο είναι εμφανές και στην επιφάνεια. Δοκιμές έχουνε δείξει πως στα περίπου 3 mm η πρόσφυση μειώνεται.

M+S (Χειμερινά ελαστικά/ Ελαστικά όλων των εποχών) (13)

Χειμερινά ελαστικά συμβολίζονται με "M+S", "M+S". Με αυτόν τον τρόπο δεν συμβολίζεται μόνο ο τύπος του ελαστικού για συνθήκες χειμώνα. Συνδιάζεται και με κανονισμό σχετικά με το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.

Εξαιρέσης σε ορισμένες χώρες της εθρωπαικής ένωσης:

Εάν απαιτείται χειμερινός εξοπλισμός επιβάλετται τα ελαστικά να αναφέρουνε το σύμβολο M+S. Ειδικά στην αυστρία απαιτείται ένα πέλμα βάθους 4 mm. Ελαστικά με μικρότερο πέλμα θεωρούνται καλοκαιρινά. Στην γερμανία δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πέλμα κάτω των 4mm περιορίζει όμως την χειμερινή καταλληλότητα.

Σύμβολο ελέγχου "E":

Την τήριση του ευρωπαικού κανονισμού συμβολίζει το "ECE-Σύμβολο ελέγχου" είτε με Ε είτε με ε. Εικόνα 6: Μετά την ημερομηνία παραγωγής 1.10.98, αυτός ο συμβολισμός στην περφέρεια του ελαστικού είναι υποχρεωτικός. Απαγορεύεται λοιπόν να τπουετηθούνε ελαστικά με παραγωγή 1.10.98 τα οποία δεν αναφέρουνε αυτό το σύμβολο ελέγχου. Στα πλαίσια του ελέγχου, ΚΤΕΟ, αυτό θεωρείται σημαντικό ελλάτωμα.

Ανανεωμένα ελαστικά

Συμβολίζονται με "R", "runderneuert", "retread" oder "retreaded". Η ημερομηνία της ανανέωσης συμβολίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η ημερομηνία παραγωγής.

Ποιά απόκκλιση επιτρέπεται μεταξύ άδειας κυκλοφορίας και ελαστικών? Εκτός από την Αρχή πως πρέπει να συμπίπτουν τα χαρακτηριστικά στην άδεια κυκλοφορίας με τα ελαστικά ισχύουν οι παρακάτω εξαιρέσεις:
 • Lastindex LI: Το Lastindex του ελαστικού μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το αναφερόμενο στην άδεια κυκλοφορίας. Παράδειγμα: Άδεια κυκλοφορίας 165/65 R 13 76 T, Αναγραφή ελαστικά: 165/65 R 13 77 T.
 • Σύμβολο ταχύτητας: Επιτρέπεται να είναι ανώτερο από το αναφερώμενο στην άδεια. Παράδειγμα: Άδεια κυκλοφορίας 185/65 R 14 86 H, επιτρέπονται ελαστικά με την επιγραφή: 185/65 R 14 86 V.
 • Χειμερινά ελαστικά/ελαστικά όλων των εποχών: Το ́ριο ταχύτητας πρέπει να είναι χαμηλότερο από ότι αναγράφεται για τα καλοκαιρινά ελαστικά. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να τοποθετηθή ένα σήμα εμφανές για τον οδηγό με αναφορά το M+S για τα ελαστικά και το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας.Παράδειγμα: Άδεια κυκλοφορίας 195/65 R 14 89 H (καλακαιρινά ελαστικά), επιτρέπονατι και ελαστικά με την αναφορά: 195/65 R 14 89 Q M+S
 • Ελαστικά P (αμερικάνικος συμβολισμός, Σύμβολα π.χ. P 225/60 R 15...). Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούνε εάν αναφέρουν τον συμβολισμό ECE-R30. Εάν διαφέρει ο συμβολισμός από το ECE-R30 είναι υποχρεωμένος ο κατασκευαστής να επιβαιβεώση γραπτός την ταύτηση τοων ελαστικών με τον κανονισμό της ECE. Αυτήν την βεβαίωση πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του οδηγού. Εάν στα χαρτιά αναγτράφονται ελαστικά "P" επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούνε και ελαστικά ECE-R 30. Με εξαίρεση ο ελλειπές συμβολισμός "P" στα ελαστικά να αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας.
 • Ελαστικά ZR και VR. Εάν αναφέρονται αυτά στα χαρτιά του αυτοκινήτου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούνε ελαστικά W (εώς 270 km/h) με ανάλογη αντοχή φορτίου εάν δεν ξεπεραστή το όριο ταχύτητας 260 km/h και εάν δεν αναφέρονται επιπλέων δεσμεύσης λόγου τύπου η κατασκευής του οχήματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να ερωτηθούνε κατσακευαστές ελαστικών ή αυτοκινήτου.
Θέλετε να τοποθετήσετε ελαστικά με διαστάσεις που δεν αναφέρονται στα χαρτιά τότε επικοινωνήστε με εμάς. Μπορούμε να σας ενημρώσουμε εάν εκ των υστέρων προστέθηκαν διαστάσεις ή εάν επιτρέπονται διαφορετικοί συνδθασμοί ελαστικών και ρόδας.