Κατάσταση της παραγγελίας x
Αποσύνδεση

211-1983794211-1983794

Γενικούς όρους και προϋποθέσεις (AGB) - Αναζητήσεις ελαστικών - elastika-online.gr

Μετάφραση από την ρουμανική γλώσσα

§ 1 Σύναψη σύμβασης/Διαδικασία παραγγελίας

Μέσα από τη διαδικτυακή μας πύλη έχετε τη δυνατότητα να παραγγείλετε τα εκεί αναρτημένα προϊόντα μέσω της διαδικτυακής φόρμας ή μέσω φαξ ή τηλεφώνου. Εφόσον έχετε καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία στη διαδικασία ανάθεσης παραγγελιών και αποστείλετε την παραγγελία αυτή, μας καταθέτετε μια δεσμευτική προσφορά. Παραγγελίες μέσω τηλεφώνου, φαξ ή διαδίκτυο αποκτούν την ίδια νομική ισχύ. Με την παραγγελία δηλώνετε δεσμευτικά την αποδοχή των παρόντων γενικών όρων και την πρόθεση να αποκτήσετε τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει. Η παραλαβή της παραγγελίας σας επιβεβαιώνεται με τη βεβαίωση παραλαβής· η βεβαίωση παραλαβής δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ μέσω της παραλαβής των προϊόντων με τη δική σας έγκριση, το αργότερο όμως μετά τη λήξη της προθεσμίας επιστροφών διάρκειας 14 ημερών.

§ 2 Γενικοί όροι παράδοσης και πληρωμής

Πληροφορίες για τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής καθώς και για τους όρους πληρωμής μπορείτε να βρείτε στους όρους παράδοσης και πληρωμής της εκάστοτε διαδικτυακής πύλης. Για αποστολές στο εξωτερικό επιφυλασσόμαστε ενδεχομένως να περιορίσουμε τους τρόπους πληρωμής.

§ 3 Όροι ανάκλησης

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη σύμβαση γραπτώς εντός δύο εβδομάδων χωρίς μνεία λόγου (π.χ. φαξ, e-mail) ή - εφόσον έχετε παραλάβει το προϊόν πριν από τη λήξη της προθεσμίας - με την επιστροφή του προϊόντος. Η προθεσμία αρχίζει από την παραλαβή των γραπτών αυτών όρων, όχι όμως νωρίτερα από τη λήψη των εμπορευμάτων από τον αποδέκτη και ούτε πριν από την εκπλήρωση της υποχρέωσης πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθρο 312 c, παρ. 2 του γερμανικού Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 1, παρ. 1, 2 και 4 της διάταξης πληροφόρησης του γερμανικού Αστικού Κώδικα καθώς και των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με το άρθρο 312 e παρ. 1, πρόταση 1 του γερμανικού Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της διάταξης πληροφόρησης του γερμανικού αστικού κώδικα. Για την τήρηση της προθεσμίας ανάκλησης αρκεί η έγκαιρη αποστολή της ανάκλησης ή του εμπορεύματος. Η ανάκληση πρέπει να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση:
  • E- mail: elastika-online@delti.com ή
  • Διεύθυνση: Delticom OE, Str. Anca Popa Nr. 3, 300318 Timisoara
Στο πλαίσιο της δήλωσης ανάκλησης σας παρακαλούμε να μας ονομάσετε προαιρετικά τους λόγους επιστροφής και θα καταγράψουμε άλλες πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για μια γρήγορη και αποτελεσματική επεξεργασία. Για την για εσάς πιο άνετη διεκπεραίωση της επιστροφής σας, παραλαμβάνουμε εμείς τα εμπορεύματα από το χώρο σας και σας επιστρέφουμε το χρηματικό ποσό στον λογαριασμό της τράπεζάς σας που έχουμε αποθηκεύσει. Δεν χρειάζεται επομένως η αποστολή των εμπορευμάτων στην έδρα στο Ανόβερο (η γνωστοποίηση της διεύθυνσης απαιτείται από τον νόμο).

§ 4 Νόμιμες συνέπειες ανάκλησης

Σε περίπτωση ανάκλησης και οι δύο πλευρές είναι υποχρεωμένες να επιστρέψουν τις ληφθείσες παροχές και να επιστρέψουν τυχόν κέρδη από εκμεταλλεύσεις (πχ. τόκους). Αν το προϊόν που παραλάβατε επιστραφεί μερικώς ή σε ελαττωματική κατάσταση, θα πρέπει ενδεχομένως να γίνει η αντικατάσταση της αξίας. Αυτό δεν ισχύει για την παράδοση αγαθών, σε περίπτωση που η ελαττωματική κατάσταση των αγαθών οφείλεται αποκλειστικά στον έλεγχό τους - όπως εάν αυτός θα είχε διενεργηθεί σε κάποιο κατάστημα. Εξάλλου μπορείτε να αποφύγετε την υποχρέωση αντικατάστασης της αξίας, εφόσον δεν κάνετε χρήση του προϊόντος ως ιδιοκτήτης και αποφύγετε οτιδήποτε θα επηρεάσει την αξία του. Τα προϊόντα, τα οποία είναι έτοιμα προς αποστολή, αλλά και αυτά που δεν είναι έτοιμα προς αποστολή θα παραλαμβάνονται από τον χώρο σας. Επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής, εφόσον τα παραληφθέντα εμπορεύματα ανταποκρίνονται σε αυτά που έχουν παραγγελθεί, και εφόσον η τιμή των επιστρεφόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει τα 40 ευρώ. Οι υποχρεώσεις για καταβολή πληρωμών θα πρέπει να εξοφλούνται εντός 30 ημερών. Για εσάς, η προθεσμία τίθεται σε ισχύ με την αποστολή της δήλωσης ανάκλησης ή των εμπορευμάτων. Για εμάς, τίθεται σε ισχύ με την παραλαβή τους.

-Τέλος των όρων ανάκλησης-

§ 5 Η προσφορά μας για δυνατότητα επιστροφής εντός 14 ημερών

Επιθυμία μας είναι να μείνετε ευχαριστημένοι με όλες μας τις παραδόσεις. Επομένως μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις παραγγελίες προϊόντων που παραλάβατε από εμάς εντός 14 ημερών.

Περισσότερες πληροφορίες, ιδιαίτερα για το ύψος των εξόδων αποστολής και για την προσφορά μας με δυνατότητα επιστροφής εντός 14 ημερών, θα βρείτε στην εκάστοτε διαδικτυακή πύλη.

Παρακαλούμε χρησιμοποιείτε τη δική μας συσκευασία μεταφοράς. Προστατεύετε τα εμπορεύματα από φθορές. Για την αποστολή τα ελαστικά θα πρέπει να βρίσκονται σε άψογη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας και να δεθούν ανά ζεύγος. Στα ζαντολάστιχα προστατέψτε την μπροστινή και πίσω πλευρά με άφθονο χαρτόνι και κολλητική ταινία. Για φθορές εξαιτίας μη ορθής χρήσης ή ελλιπούς συσκευασίας κατά την επιστροφή, επιφυλασσόμαστε για την άσκηση επανορθωτικών απαιτήσεων. Οι εταιρίες μεταφοράς θα παραλαμβάνουν μόνο εμπορεύματα με επαρκή συσκευασία.

§ 6 Παρακράτηση κυριότητας

Παρακρατούμε την κυριότητα όλων των από εμάς παραδομένων αγαθών μέχρι την πλήρωση όλων των απαιτήσεων ενάντια σε εσάς ή ενάντια σε αυτόν που παρέλαβε το αγαθό. Αυτό ισχύει και για απαιτήσεις που δημιουργούνται μελλοντικά. Για την άσκηση της παρακράτησης κυριότητας έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την άμεση έκδοση των αγαθών χωρίς οποιοδήποτε δικαίωμα παρακράτησης, εκτός εάν πρόκειται για ανταπαιτήσεις που έχουν οριστεί τελεσίδικα ή αδιαμφισβήτητα.

§ 7 Ευθύνη για ελαττώματα των διαδικτυακών μας πυλών

Οι ιστοσελίδες προσφέρονται με διαμόρφωση, την οποία εμείς θεωρούμε κατάλληλη. Δεν εγγυόμαστε ότι οι διαδικτυακές πύλες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας και ότι βρίσκονται στη διάθεσή σας κάθε χρονική στιγμή χωρίς διακοπή, ενημερωμένες, ασφαλείς και χωρίς λάθη. Η χρήση των διαδικτυακών πυλών γίνεται με δική σας ευθύνη. Συγκεκριμένα δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σχετικά με τα αποτελέσματα που επιδιώκονται μέσα από την χρήση των πυλών και για την ορθότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο της διαδικτυακής πύλης.

§ 8 Προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Κείμενα, εικόνες, ήχοι, γραφικά, κινούμενα σχέδια και βίντεο καθώς και η ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα μας, υπόκεινται στην προστασία της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων δημιουργού και άλλων νομοθεσιών προστασίας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διάδοση, τροποποίηση και διάθεση σε τρίτους του περιεχομένου της ιστοσελίδας αυτής. Επιπλέον, κάποιες από τις ιστοσελίδες μας περιέχουν εικόνες που υπόκεινται στο δικαίωμα δημιουργού τρίτων. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα εμπορικά σήματα των ιστοσελίδων μας προστατεύονται. Μέσα από τις ιστοσελίδες μας δεν εκχωρείται άδεια για χρήση της δικής μας πνευματικής ιδιοκτησίας ή αυτής τρίτων.

§ 9 Υποχρέωση πληροφόρησης

Κατά την εγγραφή θα πρέπει να δώσετε στοιχεία σχετικά με την διεύθυνσή και το πρόσωπό σας. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την παραγγελία αποθηκεύονται για εσάς. Φυσικά μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία αυτά κατά την παραγγελία ή και αργότερα στο πεδίο "Οι παραγγελίες μου" ή "Επαφή" (ανάλογα με τη διαδικτυακή πύλη). Μετά την καταχώρηση λαμβάνετε έναν κωδικό και ένα όνομα για τον λογαριασμό σας. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι κανένας τρίτος δεν έχει πρόσβαση στον κωδικό και τον λογαριασμό. Υποχρεούστε να ενημερώσετε άμεσα την εταιρία Delticom για κάθε καταχρηστική χρήση του κωδικού ή του λογαριασμού σας. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να ακυρώσουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή τον λογαριασμό χωρίς δήλωση των αιτιών. Σε αυτήν τη περίπτωση η Delticom θα προχωρήσει σε αδρανοποίηση του λογαριασμού σας ή στη διαγραφή του.

§ 10 Επιλογή νομοθεσίας

Ισχύει μόνο η νομοθεσία της Ρουμανίας. Εξαιρείται η εφαρμογή του ενιαίου νόμου του ΟΗΕ περί αγαθών (Συμφωνία περί συμβάσεων για τη διεθνή πώληση αγαθών της 11-04-1980).

Η ΕΕ έχει εγκαταστήσει μία ηλεκτρονική πύλη, ως βοήθεια για δυσαρεστημένους πελάτες. Σε περίπτωση παραπόνων για εμπορεύματα ή υπηρεσίες, που αγοράσατε από εμάς μέσω διαδικτύου, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr έναν ανεξάρτητο φορέα επίλυσης διαφορών, ώστε να καταλήξετε σε μία εξωδικαστική λύση. Η πλατφόρμα SOL δεν περιέχει επί του παρόντος φορέα επίλυσης διαφορών για ορισμένους τομείς για τις ακόλουθες χώρες: Κροατία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία. Λάβετε υπόψη σας, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το site για να λύσετε μια διαφορά με έναν επιχειρηματία, ο οποίος εχεί την έδρα του σε μία από αυτές τις χώρες. Για τον λόγο αυτό ενδέχεται ως καταναλωτής να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την πύλη για την επίλυση διαφορών με εμάς σε αυτές τις χώρες.

§ 11 Η διεύθυνση μας:
Delticom OE SRL§ 11 Η διεύθυνση μας:

STR ANCA POPA, NR.3, Ap.P
300318 Timisoara
Ρουμανία
Τηλέφωνο: 211-198-3794


Καταχωρημένο γραφείο: Timisoara, Timis, Romania
Αριθμός μητρώου: J35/1428/2004
Αριθμός ΦΠΑ: EL997278703

Ονομα τράπεζας: Piraeus Bank Athens,IBAN:GR7901727940005794106047698 ,BIC: PIRBGRAA