Συχνές Ερωτήσεις

Ενισχυμένα ελαστικά

Τα ενισχυμένα ελαστικά που χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξει μεγαλύτερη βαρύτητα από τα κανονικά. Μπορούμε να το αναγνωρίσουμε με τη σήμανση RF (αγγλική λέξη "reinforced" ενισχυμένο) ή "XL" και "Extra Load" / "EL" . Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, μικρά λεωφορεία, 4x4 κλπ. Τοποθέτηση ελαστικών στο όχημα δεν σημαίνει ότι έχετε αυτόματα ένα υψηλότερο δείκτη βάρους, αλλά απαιτεί επίσης μια πολύ υψηλότερη πίεση στα ελαστικά. Για αυτό πρέπει να διαβάσετε τα έγγραφα του οχήματος, όπου επιτρέπεται δείκτη βαρύτητας.